Blog Image

The next eshine telescope

Design ideas and tests for a new generation of automatic earthshine telescope

What did we learn from the first try?

3D-printing a guided camera platform

Automation Posted on Thu, April 15, 2021 15:24:02

I am printing this: https://wiki.openastrotech.com/en/OpenAstroTrackerNotes from HGL

Automation Posted on Thu, November 13, 2014 08:15:54

Hans worked on getting various bits of the system to move without having to use LabView, and has managed to get the FW moving using the LV system as is, to turn on power for the FW, and then using ThorLabs software and a USB cable to move the FWs from a laptop. Recall that when we use the LV software to move the filters they move – but switch to ‘something else’ right after. Hans goes on to summqrize a plan for the way forward:

Slutsatsen är att filter-hjulen fungerar att köra från Windows.
Man måste bara kunna slå på reläet i boxen. Jag vet nu
HUR man slår på strömmen, även om jag inte förstår helt
VARFÖR det fungerar.

För att komma vidare:

1) Kan man köra Uniblitz frontshutter från en PC? Jag är rätt
säker på att det går. Front-shutter triggas av en “driver” som
sitter i en av “Schroff”-boxarna. Denna triggas av att en spänning
läggs på en kontakt, vilket PXIn gör via ett relä. Men jag har
ju ett relä som styrs via USB direkt från en dator. Med rätt
spänning på finns det inget skäl att det inte skulle fungera.

2) Vad med iris-bländaren strax efter front-shuttern?
Vilket fabrikat är det: Uniblitz också? Isåfall borde det
också gå att styra från en PC.

3) Jag är ganska säker på att Andor-kameran går att köra från en
PC om vi flyttar över PCI-kortet. Men kameran triggar bländaren,
och styr-enheten till bländaren sitter i skåpet. Går det att styra
från PC? Beror på vilket fabrikat det är: också Uniblitz?

4) Styrning av fokusmekanism och knivmekanism är det mest
komplicerade. Det kan vara så att vi måste ha kvar PXIn för
att klara detta.

En lösning skulle kunna se ut så här:

1) Vi skaffar en stationär PC med PCI-kortplats, och flyttar över
styrning av mount, frontshutter, front-iris, ThorLabs-filter, och
kamera. Alltt detta utan att vi bryter upp det stora racket i delar.

2) När allt detta fungerar, så bestämmer vi om vi ska dela upp det
stora racket i delar. Steg för steg monterar vi ur PXIn, raden med
Schroff-boxar, servo-förstärkaren, Internet-switchen. Detta steg är
nog oåterkalleligt.

Förr eller senare måste vi göra oss av med skåpet. Jag tror att det
är klokt att starta nu och långsamt, steg för steg, flytta över funktioner
till en PC.

Jag har tänkt genom varför vi överhuvudtaget har en PXI
istället för en vanlig dator. LabView kan ju köra på en vanlig PC,
så det är inte det som är skälet. Jag tror att den enda anledningen
är att köra motorerna till kniv- och fokus-mekanismerna, och att
kunna få tillbaka signaler om positioner. Man har valt motorer
från National Aperture Inc. som drivs av en servo-förstärkare, som
i sin tur drivs av PXI-kortet som heter “Motion Control”.

Allt annat borde fungera från en vanlig PC. Jag tror t.o.m. att vi
kan installera LabView på en vanlig PC och kunna använda många
av funktionerna i Engineering Mode. Allt utom det som är relaterat
till motorerna går ju via helt vanliga COM-portar.ACP

Automation Posted on Tue, November 11, 2014 15:51:26

This software to ‘automatically’ control a whole observatory exists: ACP link
It costs about $1000 and you need Maxim DL (at $200). You get support.DIY telescope-control project using Arduino

Automation Posted on Sun, October 20, 2013 09:24:56

Here is someone who has used an Arduino to control a telescope. His idea is to replace stepper motors and use ‘good’ DC motors. He still uses LX200 commands from planetarium software. The software talks to the Arduino which talks to the motors.

Perhaps these ideas can be used to make a system that uses cameras to find the target (Moon) and track it – in a way simpler than this mans system: No GOTO commands – just a small PC or Arduino controlling motors until some target distance is minimized. Using an equatorial mount allows easier tracking once the target is acquired – just one motor spinning.

This guy’s mount has to do meridian flips – probably has code in the Arduino for that. If a fork EQ-mount was used (like on a Celestron or Meade) MFs could be avoided.Centering

Automation Posted on Mon, May 20, 2013 14:45:56

The pointing of the telescope was not perfect. We set the pointing by calibrating the mount on a target field of stars the position of which we found using image-analysis software (see astrometry.net). The centre of field was then added, by hand, to a setup menu, and the telescope would centre well for a while. After a meridian flip, or after a few days, the centring was not so good any more.

We tested polar alignment by the drift method, but results were not clear. We are thus unsure why the pointing of the mount would deteriorate.

GOTO telescopes have calibration modes where a sequence of observations at different parts of the sky are made so that a pointing model can be calculated and used. We could not do this – we did one pointing and updated the model based on that – we needed a way to access the ‘build a pointing model’ system by software. Even to do this automatically.

We had the basic ingredients of a system to take pictures of the Moon and centre accordingly, but it was not functioning robustly.

The dream solution would be something like this: the system is lost and does not know where it points – so it takes a picture of the sky and gets an astrometric solution – then it gets more – if one solution does not work it gets more pictures, at random
above-horizon, places – and keeps going until a solution is found. Then it goes about its work. Sigh.Focus

Automation Posted on Mon, May 20, 2013 14:37:14

We needed to focus the system now and then – but it turned out that this was when the wrong filter had been selected. In view of this, there may never have been a focus problem – as long as the filter was correctly selected the system would proceed to set focus to that filter.

There was never an automatic ‘set the focus’ operation, but perhaps this was not needed? It would have been required if we had gotten the NDs up and running as a known laboratory-tested focus point for these may not have been at hand, and then it would have been necessary to find it by hand and setting a fixed value.