Hans worked on getting various bits of the system to move without having to use LabView, and has managed to get the FW moving using the LV system as is, to turn on power for the FW, and then using ThorLabs software and a USB cable to move the FWs from a laptop. Recall that when we use the LV software to move the filters they move – but switch to ‘something else’ right after. Hans goes on to summqrize a plan for the way forward:

Slutsatsen är att filter-hjulen fungerar att köra från Windows.
Man måste bara kunna slå på reläet i boxen. Jag vet nu
HUR man slår på strömmen, även om jag inte förstår helt
VARFÖR det fungerar.

För att komma vidare:

1) Kan man köra Uniblitz frontshutter från en PC? Jag är rätt
säker på att det går. Front-shutter triggas av en “driver” som
sitter i en av “Schroff”-boxarna. Denna triggas av att en spänning
läggs på en kontakt, vilket PXIn gör via ett relä. Men jag har
ju ett relä som styrs via USB direkt från en dator. Med rätt
spänning på finns det inget skäl att det inte skulle fungera.

2) Vad med iris-bländaren strax efter front-shuttern?
Vilket fabrikat är det: Uniblitz också? Isåfall borde det
också gå att styra från en PC.

3) Jag är ganska säker på att Andor-kameran går att köra från en
PC om vi flyttar över PCI-kortet. Men kameran triggar bländaren,
och styr-enheten till bländaren sitter i skåpet. Går det att styra
från PC? Beror på vilket fabrikat det är: också Uniblitz?

4) Styrning av fokusmekanism och knivmekanism är det mest
komplicerade. Det kan vara så att vi måste ha kvar PXIn för
att klara detta.

En lösning skulle kunna se ut så här:

1) Vi skaffar en stationär PC med PCI-kortplats, och flyttar över
styrning av mount, frontshutter, front-iris, ThorLabs-filter, och
kamera. Alltt detta utan att vi bryter upp det stora racket i delar.

2) När allt detta fungerar, så bestämmer vi om vi ska dela upp det
stora racket i delar. Steg för steg monterar vi ur PXIn, raden med
Schroff-boxar, servo-förstärkaren, Internet-switchen. Detta steg är
nog oåterkalleligt.

Förr eller senare måste vi göra oss av med skåpet. Jag tror att det
är klokt att starta nu och långsamt, steg för steg, flytta över funktioner
till en PC.

Jag har tänkt genom varför vi överhuvudtaget har en PXI
istället för en vanlig dator. LabView kan ju köra på en vanlig PC,
så det är inte det som är skälet. Jag tror att den enda anledningen
är att köra motorerna till kniv- och fokus-mekanismerna, och att
kunna få tillbaka signaler om positioner. Man har valt motorer
från National Aperture Inc. som drivs av en servo-förstärkare, som
i sin tur drivs av PXI-kortet som heter “Motion Control”.

Allt annat borde fungera från en vanlig PC. Jag tror t.o.m. att vi
kan installera LabView på en vanlig PC och kunna använda många
av funktionerna i Engineering Mode. Allt utom det som är relaterat
till motorerna går ju via helt vanliga COM-portar.